Gedaa – Vaaratilanteiden hälyttämisohjelmisto

GEDAA on moderni ratkaisu tehokkaaseen monikanavaiseen vaaratilanteissa hälyttämiseen ja laitteiston toimintakunnon valvontaan. GEDAA on suunniteltu ensisijaisesti äänihälytysten (esim. sireeni- ja kuulutusjärjestelmät ulko- ja sisätiloissa) hallintaan, mutta siinä on liitäntärajapinnat myös moniin muihin hyödyllisiin järjestelmiin, joilla vaarassa olijoita tavoitetaan.

 • Erittäin monipuoliset liitännät ja ominaisuudet
 • Kehitetty käytettäväksi PPDR (Public Protection and Disaster Relief) -organisaatioiden toimintaympäristö huomioiden
 • Modulaarinen perusrakenne ja laaja konfiguroitavuus varmistavat kustannustehokkuuden ja pitkäikäisyyden aina yksinkertaisista peruskäyttökohteista vaativiin järjestelmäkokonaisuuksiin
 • Kehittynyt automaatio ja rajapinnat oleellisiin muihin järjestelmiin
 • Laadukasta kotimaista kehitystyötä

Ratkaisu monikanavaiseen hälytystoiminnan
hallintaan ja valvontaan

GEDAA-ohjelmisto tarjoaa helppokäyttöisen yksittäisen käyttöliittymän hälytysten ja tiedotusten välittämiseen kerralla koko kohdealueelle.

Hallitset helposti monikanavaisen hälyttämisen kiireellisissä tilanteissa yhdellä ja samalla ohjelmistolla. GEDAAn käyttöliittymä mahdollistaa sujuvan käytön myös kosketusnäytöltä.

Kehittynyt automaatio mahdollistaa hälytysten välittämisen tarvittavalla tavalla oikeisiin kohteisiin monesti myös ilman käyttäjältä erikseen vaadittavia toimenpiteitä.

GEDAAlla pystyt myös kattavasti ja reaaliaikaisesti valvomaan ohjattavan laitteiston ja ohjausyhteyksien toimintakuntoa.

Gedaa tekniset tiedot

 • Kolme rinnakkaista käyttö- ja valvontanäkymää: painikenäkymä, karttanäkymä ja listanäkymä.
 • Client-Server-toteutus: käyttöpaikat ja palvelin voivat sijaita samalla tietokoneella (stand alone -asennus) tai käyttöpaikat jaettuna eri työasemille IP-yhteyden kautta mahdollistaen laajat, mutta helposti ylläpidettävät kokonaisuudet. Myös rinnakkaisen varapalvelimen käyttömahdollisuus.
 • Mahdollisuus räätälöidä eri käyttöpaikoille eri näkymä: esim. eri ohjattavat laitteet tai eri toiminnot.
 • Mahdollisuus ohjata myös yksinkertaistetusta web- tai mobiilikäyttöliittymästä.
 • Palvelimeen kytketään eri ohjausliitännät hälytinlaitteille (IP LAN/WAN, TETRA/Virve, Virve 2, VHF ym.).
 • SIP-liitäntä ja hälytysäänigenerointi suoraan IP-kaiuttimiin (sisätilojen äänentoistojärjestelmät).

Käyttöpaikan karttanäkymä

 • Monipuoliset karttamoottorit:
  – Vektorikartta offline-asennuksella
  – Rasterikartta yhdellä tai useammalla pohjakarttakuvalla (esim. teollisuusalue)
  – Edellisten yhdistelmä
  – Muita mahdollisuuksia joustavasti saatavilla
 • Äänihälyttimet näkyvät kartalla kuvakkeina, joiden väri ilmaisee niiden tilan
 • Kuvakkeista voi valita ohjattavaksi äänihälyttimiä samalla tavalla kuin painikkeista
 • Mahdollisuus näyttää suuntaa antava kuuluvuussäde kullekin hälyttimelle

Ohjattavat toiminnot

 • Vakiot VSS-sireenimerkit (koemerkki, yleinen vaaramerkki, vaara ohi -merkki)
 • Valmiiden puhenauhoitteiden toisto joko GEDAAsta ohjausyhteyden yli välitettynä tai laitteiden omasta paikallisesta muistista aktivoiden
 • Reaaliaikainen mikrofonipuhe
 • Puhesyntetisaattori (tekstistä puheeksi)
 • Hiljainen testi
 • Tilakysely
 • Irtikytkentä päälle/pois (äänitoimintojen esto esim. huoltojen ajaksi)
 • Muut mahdolliset räätälöitävät äänimerkit ja toiminnot
 • Useiden toimintojen automaattinen ketjutus (esim. yleinen vaaramerkki + vaaratilanteeseen liittyvä puhenauhoite)
 • Tehtyjen ohjausten historiatiedot ja raportointi
 • Laitteiden ilmoittamien vikatietojen historia ja raportointi
 • Vikakoodien tulkinta selkokielelle mahdollisine toimintaohjeineen
 • Automaattinen raportointi ohjauksista ja vikatiedoista sähköpostilla tai Virve- / GSM-tekstiviesteillä
 • Laitekohtaisten dokumenttien linkitys (esim. huoltokortit)
 • Ajastetut automaattiset toiminnot (esim. tilakyselyt, koesoitot)

Kauko-ohjausliitännät

 • Paloilmoitinkeskusten liitännät, esim. ESPA 4.4.4
 • Virve tai Virve 2 -kauko-ohjaus esim. hätäkeskuksesta tai pelastuslaitokselta
 • Ohjaukset muusta automaatiosta
 • Rajapintoja kehitetään jatkuvasti lisää tarpeiden mukaan

Ota yhteyttä

Kerromme sinulle lisää

+358 3 630 830

ea@elektro-arola.fi

Gecco modulaarinen liitäntäyksikkö

Modulaarinen liitäntäyksikkö PPDR-järjestelmäympäristössä tapahtuvaan hälyttämiseen, kauko-ohjaukseen, verkkojen joustavaan liittämiseen sekä etävalvontaan.